Stikkord: organisasjon

26. april 2016
28. mars 2016
8. februar 2016
31. desember 2015
27. september 2015

I større bedrifter vil det ofte være en opplevelse av avstand mellom medarbeidere og toppledelsen. God internkommunikasjon er viktig for å ivareta gode relasjoner mellom organisasjonen og de ansatte som…

15. august 2014
4. juli 2014

Adrian Furnham er en av verdens fremste akademikere med ikke mindre enn tre Mastergrader og tre doktorgradsavhandlinger. Han har publisert over 1000 siders med forskning og utgitt over 80 bøker,…

9. juni 2014
22. april 2014