Om Alle tiders kommunikasjon AS

Alle tiders kommunikasjon AS ble opprettet i 2014 og tilbyr konsulentbistand til bedrifter og organisasjoner innenfor fagområdet kommunikasjon og endringsledelse.

Hilde Fredheim Høgberg, kommunikasjonsrådgiver og konsulent

Hilde Fredheim Høgberg, Alle tiders kommunikasjon ASBachelor of Management fra Handelshøyskolen BI, med en påbygning fra NTNU innenfor teknologiendring og samfunnsutvikling, samt et Masterprogram i Consulting fra Handelshøyskolen BI.
Over 20 års arbeidserfaring
Blogger når jeg har tid og lyst.

Medlem av ACMP Norge og Norsk kommunikasjonsforening.

Se profil på LinkedIn og legg meg gjerne til som kontakt:
Vis Hilde Fredheim Høgberg sin LinkedIn-profilVis profilen til Hilde Fredheim Høgberg

Referanser/konsulentoppdrag

Skatteetaten

Skatteetaten: fra januar 2021 – pågående
Kommunikasjonsrådgiver i prosjekt Modernisering av Merverdiavgiftsområdet (Memo)
Mva-området er mer eller mindre uforandret siden det gikk over fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970, og bygger på manuelle arbeidsoperasjoner. Skatteetaten moderniserer nå merverdiavgiftsområdet for blant annet å øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene, redusere mulighetsrommet for skjult økonomi og forenkle for næringslivet.

logo_skatteetaten-220pxSkatteetaten: fra mai 2016 – desember 2020
Kommunikasjonsrådgiver med ansvar for intern kommunikasjon i prosjektet «Modernisering av Folkeregisteret».
Skatteetaten skal i perioden 2016 til 2020 modernisere Det sentrale Folkeregisteret (DSF). Prosjektet skal utforme nye IKT-løsninger for forvaltning av folkeregistermyndighetens ansvar og oppgaver, samt gjennomgå og effektivisere alle prosesser internt i etaten og mot andre etater og konsumenter.

finansforbundet-web-logo-220x220Finansforbundet: fra august 2014 – juni 2016
Kommunikasjonsrådgiver for Finansforbundet DNB.
Rådgivning og kommunikasjonsfaglig bistand til styret og konsernhovedtillitsvalgt i Finansforbundet DNB. Produksjon av tekst og innhold til sosiale og digitale kanaler. Produksjon av «Rett på sak», Finansforbundet DNBs magasin til alle ansatte i DNB gjennom tekstproduksjon, intervjuer, foto, lay-out, leverandørkontakt, samt koordinering av bidragsytere.

santander-consumer-bank-logo-220px

Santander Consumer Bank: fra oktober 2015 – mars 2016
Kommunikasjonsrådgiver – Nordic Internal Communication
Prosjektansvarlig for utvikling og implementering av nytt, nordisk intranett. Ansvar for MyDrive, en bedriftsintern app (for mobiltelefon) med utvikling og integrasjon mot intranett. Ansvar for koordinering og implementering av nordisk strategi, og løpende aktiviteter for intern kommunikasjon.

gatejuristen-220pxGatejuristen: fra mars 2015 – desember 2016
Frivillig kommunikasjonsrådgiver for Gatejuristen, et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til mennesker med rusproblemer.
Kronikkforfatter og bidragsyter i sosiale medier og andre digitale kanaler. Diverse kommunikasjonsfaglig arbeid internt og eksternt. Prosjektansvarlig for nye nettsider.

Kreftforeningen_Logo-220px

Kreftforeningen: oktober 2014 og 2015
Frivillig bidragsyter under Rosa sløyfe-kampanjen til Kreftforeningen i oktober 2014 og 2015. Monitorering og oppfølging i sosiale medier som Twitter, Facebook og Instagram under kampanjen.

Comments are closed.