Digitalisering – en trussel eller en mulighet?

 

Teknologien har drept flere jobber enn den har skapt. Det var hovedbudskapet til teknologiforsker Don Tapscott som var hovedtrekkplasteret på Aftenpostens teknologikonferanse for et par uker siden.

I forrige uke ble det kjent at DNB kvitter seg med 600 medarbeidere med bakgrunn i kundenes endrede brukeradferd knyttet til digitalisering og ny teknologi. Det kan tyde på at teknologiforskeren Tapscott har rett i sin spådom, men jeg er ikke helt overbevist.

Digitalisering effektiviserer

Det er ingen tvil om at digitaliseringen er med på å effektivisere gjennom å forenkle prosesser og fjerne unødvendige manuelle mellomledd. Jeg tror det er helt naturlig at vi i første omgang ser at digitaliseringen effektiviserer i form av å avskaffe arbeidsplasser. Etterhvert vil det imidlertid dukke opp mange nye roller og tjenester i et nytt digitalt landskap.

Mitt eget fagområde – kommunikasjonsbransjen – er tydelig påvirket av digitaliseringen. En av de store omstillingene med overgang fra fysiske til digitale medier og kanaler, er at vi i mye større grad kan måle effektiviteten av det vi gjør. Dette har ført til en mer analytisk tilnærming til kommunikasjonsområdet og har igjen skapt mange nye bedrifter og yrker.

Konsulentselskapet Hammer og Hanborg utførte i høst sin årlige undersøkelse “Nordic Executive Survey” blant over 1.000 nordiske bedrifter. Et av spørsmålene var hvilke nye yrker som vil dukke opp innen kommunikasjonsfaget på bakgrunn av digitaliseringen. Svarene tyder på at det vil bli nye roller særlig knyttet til analyse av Big Data, men også mange andre nye titler ble også trukket frem; Data Visualisers, Data Flow Analysts, Consumer Insight Manager, Vlog Editor, Content Evangelist, OT (Operational Technology) Manager, Relationship Developer, Human Interaction Expert, Scenario Builder, Narrative Designer, Loyalty Builders og Network Explorer.

Digitalisering endrer

Jeg tror økt digitalisering vil føre til en vridning gjennom at arbeidsplassene i første omgang vil flyttes fra områder med mange manuelle prosesser til områder hvor det er et økende og foreløpig umettet behov for hoder og hender, som i den stadig økende syke- og eldreomsorgen.

På Finansforbundets høstkonferanse i oktober fikk jeg høre Frank Aarebrots tanker om norsk arbeidsliv. Han hevdet at en av de største endringene de senere årene er at vi ikke lenger defineres av yrket vårt, men av hva vi gjør på fritiden. På sikt tror jeg også dette kan være med å omdefinere arbeidsmarkedet gjennom nye modeller for inntektsgivende virksomhet.

Kravet til produktivitet øker

Jeg går gjerne på foredrag og konferanser når jeg har mulighet til det, og i november deltok jeg på Virkekonferansen. Her fikk med meg et glimrende foredrag av Tore Myrholt, direktør i McKinsey (som du forøvrig kan se i sin helhet her.) Hans budskap var at en av våre største utfordringer i dag er knyttet til produktivitet.

I Norge har vi god arbeidsdeltakelse, men ettersom befolkningsveksten stagnerer er utfordringen at vi taper terreng i forhold til økt produktivitet. Digitalisering kan derfor være svært positivt for norsk arbeidsliv, om vi takler den digitale omstillingen. Kompetanseutvikling er i følge Myrvoll den viktigste medisinen for å møte fremtidens utfordringer.

Tilbake til undersøkelsen fra Hammer og Hanborg. Den forteller at de store organisasjonene (<200 medarbeidere) opplever større utfordringer med digitalisering enn mindre organisasjoner. Å utvikle eksisterende medarbeidere er oppfattet som den beste løsningen for digital suksess, spesielt i mindre organisasjoner.

Effektivisering gjennom nyskapning og læring

Å starte med noe som er gammelt for å effektivisere det, er ofte ikke så smart. Da er det bedre å starte helt på nytt. Vi må derfor tilrettelegge for innovasjon og nyskapning. Finn.no er et strålende eksempel på hvordan bedrifter kan gjøre dette. Finn.no sponser ansatte i å starte konkurrerende virksomheter mot en del av kaken om de lykkes.

Dette står i kontrast til flere andre virksomheter som stort sett bare har fokus på å rekruttere seg til ny kompetanse. Det tror jeg er feil vei å gå. Næringslivet og de store organisasjonene bør i større grad ta ansvar for å utvikle sine egne medarbeidere for å møte den digitale utviklingen.

Medarbeidere må på sin side være omstillingsdyktige og hele tiden ta ansvar for å lære og utvikle seg for å sikre at de blir satset på. En lang utdanning er ikke nok i dag. Kunnskap er ferskvare og krever jevnlig påfyll og utvikling.

Digitalisering vil øke levestandarden

Personlig er jeg optimist. Jeg tror digitalisering og ny teknologi vil gjøre verden til et bedre sted og øke den generelle levestandarden. Vi løfter stadig flere mennesker ut av fattigdom, og jeg tror digitaliseringen vil gi enda flere mennesker økt mulighet for utdanning og jobb.

Jeg tror også at Norge har alle mulige forutsetninger for å takle den digitale utviklingen, selv om noen forretningsområder vil måtte vike til fordel for store, internasjonale, digitale superbedrifter. Etter tiår med oljesmøring tror jeg faktisk også det er bra for den litt bortskjemte norske folkesjela at vi nå må brette opp ermene for å komme oss gjennom en digital omstilling for å sikre en videreføring av den gode levestandarden som vi i dag tar for gitt.

Del gjerne... Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather
Følg Alle tiders kommunikasjon i sosiale medier Facebooktwitterpinterestlinkedinrssinstagramby feather

Hilde Fredheim Høgberg

Kommunikasjonsrådgiver og konsulent som blogger en gang i mellom...

Leder og gründer for Alle tiders kommunikasjon AS