Hvorfor toppledere bør blogge!

I større bedrifter vil det ofte være en opplevelse av avstand mellom medarbeidere og toppledelsen. God internkommunikasjon er viktig for å ivareta gode relasjoner mellom organisasjonen og de ansatte som jobber der.

Foruten lederen selv, er bedriftens intranett gjerne den mest sentrale kanalen for internkommunikasjon, i hvert fall i større organisasjoner. Nyhetssaker og annet innhold utformes ofte av kommunikasjon- eller HR-avdelingen, og inneholder som regel informative artikler som støtter opp under ledelsens budskap og visjon. Og det er vel og bra.

En blogg er et digitalt verktøy som kan lenkes opp mot intranettet eller andre digitale flater både eksternt og internt. For internkommunikasjon i større bedrifter, mener jeg at en blogg kan være blant de viktigste og beste kommunikasjonsverktøy en toppleder kan benytte seg av.

Verdien ligger i kommunikasjonsformen

Det som gjør en blogg til et så godt lederverktøy, er de “sosiale” egenskapene ved bloggingen. Forskjellen mellom en redaksjonell artikkel på intranettet og en bloggpost, er selve formen på kommunikasjonen. Brukt på en god måte er blogging utrolig mye rikere enn en artikkel på intranettet.

I en redaksjonell artikkel er det viktig for journalisten eller kommunikasjonsmedarbeideren å få frem budskapet (fra ledelsen) gjennom bruk av logisk (og tilsynelatende inhabil) argumentasjon. På bloggen derimot, kan topplederen i mye større grad filosofere, mene, reflektere og føle over ulike temaer som er relevante for organisasjonen.

Mens en redaksjonell artikkel skal være objektiv, er en blogg nettopp det motsatte.

For å bruke retoriske begreper, vil jeg påstå at når intranettet hovedsakelig og i overhengende grad inneholder logos-argumenter, formidler en god bloggpost både ethos-, logos og ikke minst pathos-argumentsjon, og gir derfor en mye rikere kommunikasjon mellom topplederen og organisasjonen.

Et eksempel til etterlevelse

Konsernsjefen i DNB, Rune Bjerke, er et godt eksempel på dette. På DNBs nettsider kan det virke som om han ikke blogger så mye, men internt i DNB er han aktiv og skriver gjerne et par bloggposter i uken. Temaene spenner over alt fra jobbreiser til personlige opplevelser, eller kommentarer knyttet til resultater fra den interne medarbeiderundersøkelsen. Alle bloggpostene har relevans til organisasjonen han leder. Ikke sjelden låner han også ut bloggen sin til andre ledere, som får muligheten til å ta opp temaer knyttet til sine ansvarsområder.

I tillegg til å synliggjøre Rune Bjerke og hans tanker og refleksjoner som leder, gjør også bloggen ham til noe mer enn bare å være en dresskledd konsernsjef i DNB. Det gjør ham til et menneske av kjøtt og blod med tanker, følelser og meninger. Han åpner seg litt om familielivet og viser at han i bunn og grunn ikke er så annerledes enn oss andre. Jeg tror at bloggen er et viktig lederredskap som er med på å minske avstanden mellom toppledelsen og de over ti tusen medarbeiderne i DNB.

God internkommunikasjon skaper trivsel

Internkommunikasjon har stor betydning for medarbeidernes trivsel og motivasjon. Dersom medarbeiderne får et bedre innblikk i hvordan topplederen faktisk tenker, ikke bare om de store beslutningene, men også generelt, kan det være med på å øke forståelsen og derigjennom troverdigheten til ledelsen.

Gjennom åpenhet, involvering og felles meningsdannelse kan organisasjonen skape et spennende og inkluderende arbeidsmiljø med høy grad av tillit. God internkommunikasjon er viktig for medarbeidernes trivsel. Fornøyde medarbeidere som er stolte av jobben sin, er også svært gode ambassadører for bedriftens varemerke.

Stadig raskere endringer i samfunnet krever bedrifter som er i stand til omstilling. Her feiler mange på grunn manglende evne til å involvere og skape felles forståelse blant sine medarbeidere. Desto større tillit medarbeiderne har til toppledelsen i en organisasjon, jo større internkapital har bedriften i omstilling- og endringsprosesser. Det mener jeg det kan være gull verdt å styrke tilliten til topplederen gjennom en god lederblogg.

Følg Alle tiders kommunikasjon i sosiale medier Facebooktwitterpinterestlinkedinrssinstagramby feather
Del gjerne... Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Hilde Fredheim Høgberg

Kommunikasjonsrådgiver og konsulent som blogger en gang i mellom...

Leder og gründer for Alle tiders kommunikasjon AS