Bedrifters digitale kommunikasjonsutfordringer

Bedrifters digitale kommunikasjonsutfordringer
Bildet er hentet fra nettsidene til Alle Gutta, byrået bak annonsen.

Reklamebyrået Alle Gutta står bak en stor, pågående annonsekampanje for Mediebedriftenes landsforening i norske aviser. Hver dag ser vi helsides annonser hvor budskapet er at avisannonser virker. Jeg er usikker på hvor godt dette faktisk stemmer, og bare det at man for ser behovet for å lage en annonsekampanje for å få bedrifter til å velge avisannonser, virker nok noe betenkelig på meg.

Det er en kjent sak at avisene har mistet store annonseinntekter. Dette skyldes Internett og sosiale medier som totalt har endret hvordan vi kommuniserer. Det er ikke bare papiraviser som merker at vi søker opp informasjon og nyheter på en annen måte enn før. Også nettaviser merker stadig mer konkurranse fra blogger, Twitter og Facebook.

Facebook er Norges desidert største informasjonskanal, men vil du ha den ferskeste informasjonen er nok Twitter det beste stedet å være. Vi bruker stadig mer tid på sosiale medier, og flere velger å finne informasjon og nyheter i sosiale kanaler istedenfor tradisjonelle aviser og nettaviser.

For bedrifter betyr dette at flere velger bort rådyre avisannonser til fordel for rimelige digitale kanaler hvor de i dag også når sine interessenter. Men til forskjell fra annonsering, krever dette en helt ny kompetanse og forståelse for kommunikasjon.

I dag handler det mer om å skape god “content marketing” i egne, delte og fortjente kanaler, forstå hva kundene vil ha og utvikle brukervennlige produkter og tjenester i tråd med dette. I min verden er det særlig tre faktorer som er viktige i bedriftenes nye digitale og sosiale kommunikasjonshverdag; relasjoner, analyse og tillit.

Relasjoner

Kundeservice er den nye reklamen,
Hans-Petter Nygård-Hansen, gründer, kommunikasjonsrådgiver og blogger

Med det mener Hans-Petter Nygård-Hansen at det ikke lenger handler om hva bedriften sier om seg og sine tjenester, men hva kundene sier om bedriften. Det er nettopp sånn sosiale medier fungerer.

Content Marketing, eller innholdsmarkedsføring, har fått et ufortjent negativt rykte. Noen mener at contant marketing er å forsøke å kamuflere reklame som redaksjonell omtale, men det handler om å utvikle kommunikasjon som målgruppen vil ha for alle parters vinning. For meg handler content marketing om å utvikle godt, nyttig og relevant innhold for kundene i egne kanaler.

Digitale og sosiale medier har åpnet for for dialog og relasjonsskapende kommunikasjon. Skal man lykkes må man skape dialog, være lydhør og bruke informasjonen og læringen man får tilbake til å utvikle bedriften.

Stormberg er et eksempel på en bedrift som jobber strategisk med digital og sosial kommunikasjon, og som lykkes med dette. De bruker sosiale medier aktivt og utvikler sine produkter basert på tilbakemeldinger fra kunder.

Analyse

Analyse og “big data” blir også stadig viktigere. Digitaliseringen gjør det mulig for bedriftene å hente ut og analysere kundenes digitale spor. Analyse er derfor et viktig verktøy for å hente kunnskap, gjennom Google Analytics, egne CRM-system eller andre digitale analyseverktøy.

Bedrifter trenger derfor helt ny kompetanse i sine markeds- og kommunikasjonsavdelinger. De trenger analytiske hoder som forstår hvor man kan hente ut data, analysere og forstå dataene, og meisle ut en strategi på bakgrunn av denne informasjonen.

I kombinasjon med dialog med kunder og interessenter, vil de bedriftene som klarer å benytte disse verktøyene sannsynligvis ha større sjanse til å lykkes.

Tillit

Sosiale medier har gjort det vanskeligere å være en kødd, sier Kathrine Aspaas. Det gjelder også for bedriftene.

Mange mener at Internett og digitaliseringen medfører at vi mister mellommenneskelig kontakt og at vi blir usosiale og ensomme. Min erfaring er tvert imot at Internett og sosiale medier har bidratt til at vi har blitt mer sosiale, vi kommuniserer mer, oftere og åpnere enn før.

Sosiale medier har gjort det vanskeligere å være en kødd,
Kathrine Aspaas, kommentator og forfatter

Sosiale medier er dessuten et verktøy hvor folk flest kan dele meninger og erfaringer. Internett og sosiale medier har bidratt til å synliggjøre individet, få frem hverdagshistoriene, engasjement og meningene til folk flest. Det har endret maktbalansen gjennom å gi alle en stemme.

For bedriftene er det derfor viktig at de har forbrukernes tillit. Bedriftene må kommunisere mer, og ikke bare gjennom talsmenn og ledelse. Sosiale medier bidrar til større gjennomsiktighet, som betyr at bedriftene må dele mer og vise større åpenhet. Og de må være dønn ærlige!

Post script…

Tilbake til annonsen over.

I en av annonsene til Mediebedriftenes landsforening hevdes det at BAMA har økt salget av bananer med fem prosent grunnet avisannonser i VG Helg hver lørdag. Svein Tore Marthinsen, foredragsholder og blogger på sosialkommunikasjon.no ønsket å sjekke ut dette nærmere, og kontaktet BAMA for å få mer informasjon. BAMAs markedssjef, Jan Hammarstrøm, bekrefter at det er langt flere faktorer som har påvirket økningen, og konklusjonen er derfor at annonsen er misvisende. Les hele blogginnlegget på sosialkommunikasjon.no her.

For meg er dette et glimrende eksempel på hva som skiller den gamle måten å kommunisere på gjennom reklame og annonser, ovenfra og ned, med et ensidig budskap som kanskje helst ikke skal diskuteres eller gås nærmere etter i sømmene. For bedrifter og organisasjoner som vil lykkes i dagens digitale og sosiale kanaler, vil jeg ikke anbefale denne strategien. Jeg er redd det er slutt på den tiden hvor man slapp unna med sånt….

Del gjerne... Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather
Følg Alle tiders kommunikasjon i sosiale medier Facebooktwitterpinterestlinkedinrssinstagramby feather

Hilde Fredheim Høgberg

Kommunikasjonsrådgiver og konsulent som blogger en gang i mellom...

Leder og gründer for Alle tiders kommunikasjon AS