Norske bedrifter er sinker i sosiale medier

En internasjonal undersøkelse fra Microsoft utført denne våren, viser at norske bedrifter er sinker på bruk av sosiale medier som kommunikasjonsform sammenlignet med for eksempel våre nordiske naboland. Faktisk er det bedrifter i land som Tyrkia, Mexico og Kina som i størst grad benytter seg av sosiale verktøy i sin kommunikasjon, internt og eksternt.

Norske bedrifter skårer lavere på alle de 11 spørsmålene i undersøkelsen knyttet til bruk av sosiale verktøy i forhold Sverige, Danmark og Finland. Norge ligger dessuten lavere enn gjennomsnittet på 10 av de 11 spørsmålene, i forhold til alle de 32 landene som deltar i undersøkelsen.

Norske bedrifter er sinker i sosiale medier
Professional uses of social tools – by country

Det bør være et tankekors, særlig fordi nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder anskaffelse og i å ta i bruk ny teknologi og digitale arbeidsverktøy.

Det er viktig at norske bedrifter tar i bruk sosiale medier som en del av den generelle digitaliseringen som skjer rundt oss. Vi har definitivt forlatt industrisamfunnet til fordel for et digitalt samfunn, og spillereglene er i ferd med å endre seg totalt, også på kommunikasjonsområdet. Det er derfor utrolig viktig å delta i utviklingen og forstå mekanismene i de nye digitale kanalene.

Digitalisering av tradisjonelle tjenester representerer en overgang fra industrisamfunnet til det digitale nettsamfunnet, og disse eksemplene viser at potensialet for å endre måten vi utfører ulike oppgaver på i samfunnet er stort. (Fra Nettverksøkonomi, Arne Krokan, professor ved NTNU)

Internett og sosiale medier forandrer “alt”

Jeg hører ofte ledere si at “vi er ikke på sosiale medier fordi vi har ikke utviklet en sosiale medier-strategi.” Personlig mener jeg at det er en umoden holdning, bedrifter i dag bør ikke ha en «sosiale medier strategi», men heller sørge for å ha en sosial kommunikasjonsstrategi.

Microsofts undersøkelse viser heldigvis at hindringene for bruk av sosiale verktøy og medier ikke oppleves som veldig store i de norske bedriftene. Spesielt positivt er det kanskje at norske bedrifter skårer lavest på spørsmålet om at manglende produktivitet som årsak til hvorfor man ikke bruker sosiale medier, som ellers oppgis som den viktigste årsaken for å ikke bruke sosiale medier.

Norske bedrifter er sinker i sosiale medier
Reasons for restrictions – by country

Kanskje det betyr at norske ledere ikke er så umodne likevel? Jeg tolker det som at norske ledere ihvertfall innser at sosial kommunikasjon er verdiskapende og kan støtte opp under bedriftens arbeid og mål, ikke hindre den. Det er i så fall oppløftende.

Jeg mener det er viktig for bedrifter å ta i bruk sosiale medier, for først å lære hvordan sosiale medier fungerer, og etterhvert utvikle sin sosiale kommunikasjon i takt med at man lærer og ser verdien av det. Det er kanskje på tide at bedrifter slipper sine medarbeidere løs i soisale medier? Skal man henge med i utviklingen, er man rett og slett nødt. Jeg mener også at det også kan gi positive interne verdier for bedrifter som tør å bli mer sosiale.

Om et par uker legger SSB frem nye tall for IKT i næringslivet. Fjorårets rapport var nedslående da den viste at kun halvparten av norske bedrifter benyttet seg av sosiale nettverk i sin kommunikasjon. Jeg håper norske bedrifter innser at det er viktig å utnytte kraften som ligger i sosiale medier og ta steget inn i en sosial kommunikasjonsverden.

Ignorerer du sosiale medier, vil sosiale medier ignorere deg, og det kan koste deg og selskapet ditt dyrt.
Hans-Petter Nygård-Hansen, Kommunikasjonsrådgiver og gründer av KommFrem AS

PS!

Statistisk Sentralbyrås siste statistikk over bruk av IKT i næringslivet, er fortsatt nedslående lesing.

Kun halvparten av private bedrifter i Norge (51 prosent) benytter sosiale nettverk som Facebook, 10 prosent har egen blogg eller benytter mikroblogger som Twitter, 12 prosent benytter nettsider for deling av multimediainnhold (som YouTube) og kun 6 prosent melder at de benytter verktøy for kunnskapsdeling basert på Wikier.

Tallene er derimot vesentlig bedre for statlige virksomheter hvor 84 prosent benytter sosiale medier i sitt kommunikasjonsarbeid. Hele 75 prosent av de statlige virksomhetene benytter nettsamfunn som Facebook, 66 prosent benytter mikroblogger som Twitter, 44 prosent benytter nettjenester for innholdsdeling (som YouTube), 21 prosent benytter digitale dugnadsarenaer (wikier o.l.) og 34 prosent har egen blogg på sine nettsider.

Følg Alle tiders kommunikasjon i sosiale medier Facebooktwitterpinterestlinkedinrssinstagramby feather
Del gjerne... Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Hilde Fredheim Høgberg

Kommunikasjonsrådgiver og konsulent som blogger en gang i mellom...

Leder og gründer for Alle tiders kommunikasjon AS